Geopark Kielce

Typ: Centrum konferencyjne

ul. Daleszycka 21
25-202 Kielce

Najbliższe lotnisko:

Radom - 85 km

Sale konferencyjne: 1

Układ teatralny: 90
Układ bankietowy: 50

Miejsca parkingowe: 30

Zobacz na mapie

Centrum Geoedukacji w Kielcach to nowoczesny obiekt, zlokalizowany przy rezerwacie  przyrody nieożywionej im. Zbigniewa Rubinowskiego – Wietrznia.  Działalność obiektu opiera się o inicjatywę   Geoparku Kielce – jednostki budżetowej Urzędu Miasta Kielce,  oddziału Urzędu Miasta Kielc, zajmującego się administrowaniem terenami geologicznymi i promowaniem geoturystyki w mieście.

Centrum Geoedukacji składa się z kilku elementów, które znacznie wzbogacają atrakcyjność Świętokrzyskiego Szlaku Archeo-Geologicznego jako produktu turystycznego, szczególnie w odniesieniu do niedawno popularnego trendu  jakim jest geoturystyka.

Centrum Geoedukacji obejmuje następujące komponenty:

  • Galeria Ziemi – wystawa, w której prezentowane są różne aspekty geologicznej różnorodności Gór Świętokrzyskich,
  • Kapsuła Symulator 5D – Podróż do wnętrza Ziemi,
  • Chelosiowa Jama – wirtualna prezentacja najdłuższej jaskini w Górach Świętokrzyskich
  • Klub Miłośników Geologii – przestrzeń dedykowana edukacji geologicznej dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych, przy wykorzystaniu skał, minerałów, skamieniałości a także multimediów
  • przestrzeń konferencyjna wyposażona w nowoczesny sprzęt multimedialny.

Centrum Geoedukacji to siedziba Geoparku Kielce jak i również  punkt informacyjny Geoparku „Geoland Świętokrzyski”.

Amfiteatr Kadzielnia znajduje się w południowej części wyrobiska Kadzielnia, na południowo-wschodniej stronie rezerwatu geologicznego o tej samej nazwie. Działalność kamieniołomu trwała do początku lat sześćdziesiątych, a historia surowców górniczych na potrzeby przemysłu wapienniczego sięga 200 lat wstecz. Jednym z kluczowych kroków stopniowej rekultywacji dawnego kamieniołomu było utworzenie rezerwatu Kadzielnia i budowa amfiteatru. Amfiteatr został otwarty w 1971 r. W 2008 r. rozpoczęła się jego przebudowa, która została zakończona w 2010 roku. Zmodernizowany Amfiteatr stał się nowoczesnym obiektem dostosowanym do potrzeb współczesnych występów artystycznych i festiwali.

 

Udogodnienia

Klimatyzacja

Parking

Ksero

Fax

Przyjazny dla osób niepełnosprawnych

Lokalizacja